ILMAINEN TOIMITUS YLI 65€ VERKKOKAUPPATILAUKSILLE.

Ravintoainemittaus sähkömagneettisen resonanssin perusteella

Sähkömagneettisen resonanssin mittauslaite mittaa ja analysoi kehon lähettämiä elektromagneettisia frekvenssejä, taajuuksia.

Ihmiskehon jokainen solu lähettää heikkoja sähköimpulsseja, jotka ovat mitattavissa. Laitteen tietopankkiin on tallennettu tuhansia eri taajuusspektrejä niin terveistä soluista kuin sellaisistakin soluista, joissa värähtelytaajuus on muuttunut esimerkiksi jonkin solulle tärkeän aineen matalan pitoisuuden tai puutteen vuoksi. Näitä koottuja tietopankkeja käytetään bioresonanssilaitteiden ohjelmissa.

Bioresonanssilaitteiden toimintaperiaate ja historia

Kädessä pidettävällä laitteella lähetetään kehoon tiettyjä taajuuksia tai taajuuspaketteja, joiden kokoonpanot riippuvat mitattavasta asiasta (esimerkiksi vitamiini, mineraali, kehon happamuustilanne jne). Mikäli solua rasittaa esimerkiksi jonkin aineen puute, solun/solukon takaisin koneelle lähettämät värähtelytaajuudet ovat muuttuneet terveeseen soluun/solukkoon verrattuna.

Saksalaiset tiedemiehet, mm. Reinhold Voll 1950- ja 60-luvulla sekä Paul Schmidt 1970-luvulla ymmärsivät, miten elektromagneettinen säteily toimii ja kehittivät menetelmän, jolla sitä pystytään mittaamaan.

Solunjakautumiseen ja solujen uusiutumiseen kuuluu vaihe, jolloin solutuman atomien elektronit varautuvat. Varautumisvaiheen aikana solusta voidaan mitata sähkömagneettisia aaltoja. Aikuisen kehossa jakautuu yhdessä sekunnissa noin 25 miljoonaa solua ja minuutissa uusiutuu noin 100 miljoonaa verisolua.

Sähkömagneettisten aaltojen signaalit kuvaavat ihmisen kehon aineenvaihduntaa, toisin sanoen kehon terveydentilaa, juuri mittaushetkellä. Tulos on suuntaa antava tarkkuuden ollessa noin 90%:n luokkaa.

Nämä ihmisen kehosta lähtevät heikot sähkömagneettiset värähtelyt eli signaalit ovat mitattavissa herkällä kädessä muutaman minuutin ajan pidettävällä sensorilla ja teknisen vahvistamisen jälkeen niitä voidaan analysoida tietokoneella tarkemmin. Mittausmenettelyssä käytetään apuna matemaattisia Fourier'n sarjoja ja saatuja mittaustuloksia verrataan laitteelle tallennettuihin lukuisiin normaaleihin viitearvoihin.

Tietoa elintoiminnoista

Sähkömagneettisen spektrin kartoittaminen mittauslaitteella tarjoaa tietoa juuri mittaushetken tilanteesta elimistössä. Se on siten uusi keino pitää huolta omasta terveydestä.

Mittauslaite ei ole tarkoitettu sairauksien diagnostiikkaan, vaan se on suuntaa antava, täydentävä mittausväline esimerkiksi elämänmuutoksen tukemisessa ja hallinnassa.

Mittaamalla kehon sähkömagneettista resonanssia voidaan saada helposti tietoa elintoimintojen häiriöistä, koska laite tunnistaa herkästi poikkeavan tilan, jo silloin kun noin kymmenessä solussa on toiminnallisia häiriöitä. Näin voidaan ajoissa sulkea pois mahdollinen kehon epätasapainotila, korjata sitä koulutetun ammattihenkilön tukemana ja vaalia tietoisesti omaa terveyttä.

Sähkömagneettisen resonanssin mittauslaitteita on saatavilla monelta eri valmistajalta, kuten HCA (Health Concept Analyzer), Quantum, Mora. Laitteet ovat yleistyneet Euroopassa ravintoterapeuttien, Heilpracktiker’ien- ja myös monien lääkäreiden tutkimusvälineiksi.